Jogi nyilatkozat

(C) 2010, Brinkman BV 's - Gravenzande

A Brinkman.hu domain név, és ezen honlap tartalmával kapcsolatos összes jog a Royal Brinkman BV tulajdona, kivéve ahol ezek harmadik félre nem kerültek átruházásra.


A felhasználó elismeri a Royal Brinkman BV és beszállítóinak (szellemi) tulajdonjogát a Brinkman.hu honlap tartalmának teljes egészére, illetve az abból készült kivonatokra vonatkozóan is. Ez a jog kiterjed az oldal alapját képező, illetve az onnan idézett minden tartalomra, mind a Brinkman, mind a beszállítói által gyártott/forgalmazott termékek feldolgozására, fejlesztésére és megjelenésére vonatkozóan.


A felhasználó az oldal tartalmát kizárólag csak személyes célra használhatja.


A felhasználó semmilyen formában sem jogosult a Brinkman.hu oldaláról szerzett információk nem alkalmi jelleggel való publikálására, átírására vagy értékesítésére. Ez a kitétel vonatkozik minden nemű internetes vagy más egyéb módon való nyilvános közzétételre is.


Az adatok feldolgozása és a Brinkman.hu weboldalon való közzétételekor jóhiszeműen és a lehető legnagyobb gondossággal járunk el. Mindazonáltal sem a Royal Brinkman BV, sem pedig beszállítói nem garantálják a Brinkman.hu oldalon tárolt információk helyességét és teljességét, továbbá sem a Brinkman, sem pedig a beszállítói nem vállalnak felelősséget a Brinkman.hu oldalán található információk helytelenségéből, pontatlanságából vagy nem teljes voltából eredő károkért.


Az olyan információk esetében, ahol a felhasználónak kételyei vannak a tartalomra vonatkozóan, a felhasználó feladata, hogy ellenőrizze azok helyességét. A Brinkman nem felelős a felhasználó számára a Brinkman.hu oldalon nem elérhető vagy nem hozzáférhető információkból eredő károkért.